Som Formació online

Nota legal

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE LA CAMBRA

La Cambra de Comerç Indústria i Serveis d'Andorra (d'ara endavant "la Cambra"), és una institució de naturalesa pública, però base privada, creada per Llei l'any 1993 per la promoció econòmica i la defensa dels interessos generals de les empreses andorranes, que son les qui en formen part.

La Cambra treballa per millorar l'activitat de les nostres empreses desde diversos àmbits. D'una part, duent a terme actuacions d'interès general que contribueixin al foment, la defensa i el recolzament de l'activitat econòmica i empresarial en general

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant anomenat "Nota legal") té per objecte regular l'ús del web que la Cambra posa a disposició del públic en l'URL http://www.cevirtual.ad. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta Nota legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Cambra presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets) , controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la Cambra o de tercers.

L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de la Cambra o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

La Cambra no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.

La Cambra no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals la Cambra ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de la Cambra diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.cevirtual.ad, o la que la substitueixi en el futur

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de la Cambra per la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i la Cambra està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra la Cambra basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a la Cambra amb motiu de reclamacions o d'accions legals.

Responsabilitat de la Cambra pel funcionament del web

La Cambra exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Cambra.

Així mateix, la Cambra s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de la Cambra.

Responsabilitat de la Cambra per enllaços

La Cambra declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

La Cambra s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LQPD

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a la CCIS serà tractat per el mateix amb les finalitats i condicions definides als seus Registres d'Activitats de Tractament (els trobareu a la nostra política de privacitat).

El responsable dels fitxers és la CCIS en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a C.Prat de la Creu,8, baixos, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, i el seu Delegat de protecció de Dades (dpd@ccis.ad). Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de gestió de plana web, gestió d'usuaris registrats, gestió de notificacions i gestió de consultes i comunicacions.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, la CCIS li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l'esmentada normativa.

Li informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d'aquestes en el següent enllaç.

Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç (política de privacitat).

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Nota legal s'interpretarà a partir de la legislació andorrana. Així mateix, la Cambra i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats d'Andorra a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Andorra, la Cambra i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals Andorrans.

Tens algun dubte?

+376 80 92 92

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar

Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: +376 80 92 92

Email: pepita@ccis.ad